سیروان خسروی صفحه اول

عکس جدید سیروان خسروی سیاه !

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

سیروان خسروی این عکس را در صفحه ی شخصی اینستاگرامش متنشر کرد که ظاهرا در حمایت از سیاه پوستان باشد !
عکس-جدید-سیروان-خسروی